Aansprakelijkheid van de bestuurders van ondernemingen

Dit type verzekering wordt nog relatief weinig onderschreven door KMO’s, hoewel de verantwoordelijkheid van bedrijfsleiders, zelfs op strafrechtelijk gebied, de laatste jaren serieus is toegenomen. In algemene termen dekt de verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid de gevolgen voor de bestuurders of het bedrijf van fouten in de beleidsvoering.

Speciale aandacht verdienen de VZW’s omdat hier het persoonlijk vermogen van de beheerders aangesproken kan worden bij foute beslissingen.

De verzekering wordt door het bedrijf afgesloten voor alle bestuurders, met inbegrip van personen (bv. kaderleden) die strategische beslissingen mogen nemen.

De markt voor dit soort verzekeringen  is eerder beperkt.  HDB biedt producten aan van meerdere maatschappijen.