Arbeidsongevallen

Een bedrijf dat mensen tewerkstelt, is wettelijk verplicht om haar personeel te beschermen tegen de gevolgen van ongevallen tijdens het werk of op weg van en naar het werk. Elke werkgever in de privésector moet hiervoor een verzekering afsluiten. De verzekering komt alleen tussen bij ongevallen, niet bij ziekte. Zij voorziet in de terugbetaling van medische kosten, de doorbetaling van het loon tijdens de periode van werkongeschiktheid en het opvangen van de financiële noden bij een blijvende werkongeschiktheid of overlijden.

De verzekering is aan strikte regels onderworpen en aan controles door een overheidsinstantie, het Fonds voor Arbeidsongevallen.

HDB zoekt voor bedrijvenklanten naar de beste oplossing. Soms zijn waarborguitbreidingen nodig, bv. bij thuiswerken, buitenlandse opdrachten,…

De aangifte van ongevallen kan via het internet gebeuren als de klant dit wenst.