Bedrijfsvoertuigen

HDB heeft een groot aanbod aan verzekeringen voor het wagenpark van bedrijvenklanten. In sommige gevallen, naargelang de activiteit van het bedrijf en het aantal voertuigen, kan een vlootformule uitgewerkt worden, met specifieke premies en voorwaarden.

In de contracten kunnen verschillende waarborgen opgenomen worden :

  • Burgerlijke aansprakelijkheid : de wettelijk verplichte verzekering tegen schade aan derden
  • Rechtsbijstand : voor verhaal van schade, burgerlijke en strafrechtelijke verdediging
  • Omnium : schade aan het voertuig
  • Bijstand : na ongeval of panne
  • Transport/CMR : verzekering van schade aan de vervoerde goederen (kan ook afgesloten worden door zelfstandigen voor het werkmaterieel in hun eigen voertuig)
  • Schade aan getrokken voertuigen van derden (de zogenaamde “containeraansprakelijkheid”, speciaal bedoeld voor transportondernemingen)
  • Ongevallenverzekering voor de bestuurder en/of inzittenden