Brand ondernemingen

Het verzekeren van het patrimonium van bedrijven vereist maatwerk. De premie en voorwaarden kunnen variëren naargelang de activiteit van het bedrijf en de initiatieven die genomen worden om schade te voorkomen of te beperken. Soms zullen verzekeringsmaatschappijen na een inspectie van het bedrijf maatregelen opleggen. Preventie en verzekering gaan immers hand in hand om bescherming te bieden.


Een brandverzekering voor een onderneming kan een aantal waarborgen bundelen, o.a. :

 • Flexa : schade door vuur, blikseminslag, ontploffing, neerstorten van vliegtuigen
 • Stormschade
 • Waterschade
 • Glasbreuk
 • Natuurrampen (overstroming, aardbeving)
 • Bedrijfsschade : het verlies aan winst en de vaste kosten worden vergoed als het bedrijf geheel of gedeeltelijk moet sluiten na bv. een brand
 • Alle risico’s elektronica (voor computers, printers, telefooncentrale,…)  
 • Machinebreuk
 • DiefstalIn één contract kunnen verschillende voorwerpen verzekerd worden :

 • Het gebouw met de vaste inrichtingen
 • Het materieel
 • De koopwaar
 • Goederen van klanten
 • Eigen voertuigen (binnen het gebouw of in de onmiddellijke omgeving)
 • De privé inboedel van zaakvoerders die in het bedrijfsgebouw wonen


Zelfstandigen en KMO’s die een beroep doen op de diensten van HDB kunnen rekenen op een grondige marktstudie.

Geregelde contacten met de klant moeten ervoor zorgen dat het contract up-to-date blijft.