Brandverzekering

Schade aan een woning kan voor hoge onvoorziene kosten zorgen. Wat in de volksmond een “brandverzekering” wordt genoemd, is in de praktijk meestal een contract dat een gebouw en/of zijn inhoud beschermt tegen een aantal gevaren, o.a. :

 

  • Brand
  • Inwerking van elektriciteit
  • Indringing van water (bv. via het dak of door een lek in een leiding)
  • Storm, hagel, sneeuwdruk
  • Breken van glas
  • Aanrijding door voertuigen
  • Schade veroorzaakt aan derden
  • Inbraak in de woning en/of diefstal van inboedel


Schade aan gehuurde studentenkoten, vakantieverblijven, e.d. wordt gratis mee verzekerd. Ook een hoop bijkomende kosten (voorlopig logies, verlies van huurwaarde, tijdelijke opslag van meubelen,…) worden vergoed door de verzekeringsmaatschappij.


Schade aan het gebouw wordt berekend volgens de nieuwwaarde. Dat geldt ook voor sommige voorwerpen van de inboedel, bv. meubelen. Voor andere voorwerpen zal een billijke compensatie gezocht moeten worden, rekening houdend met de ouderdom van het voorwerp en de marktwaarde.


Het is belangrijk dat het bedrag waarvoor iemand zich wenst te verzekeren correct is. Anders kan de verzekeringsmaatschappij een eventuele vergoeding beperken. In overleg met onze klanten berekenen wij op een duidelijke manier de te verzekeren bedragen en de premie die daarmee overeenstemt.


Een klant die schade lijdt, wordt door ons niet aan zijn/haar lot overgelaten. Bij de eindbespreking is altijd iemand van ons kantoor aanwezig. In veel gevallen is een expertise zelfs niet nodig en kunnen wij met de klant rechtstreeks een regeling treffen.


HDB verzekert gebouwen van privé personen en bedrijven, maar ook caravans, buitenverblijven, houten constructies, …