Burgerlijke aansprakelijkheid ondernemingen

Deze verzekering waarborgt de verantwoordelijkheid voor schade aangericht door een zaakvoerder of personeelslid. Een uitbreiding voor schade door onderaannemers is mogelijk. Het contract kan verschillende afdelingen bevatten :

Schade aan derden tijdens de uitvoering van het werk (bv. een ladder valt op een geparkeerde wagen, tijdens graafwerken wordt een leiding geraakt)
Schade na de beëindiging van de werkzaamheden (bv. een muur van een opgeleverd gebouw stort in en beschadigt een naburig pand)
Schade aan toevertrouwde voorwerpen (bv. een hersteller laat een toestel van een klant vallen)
Rechtsbijstand
Is altijd uitgesloten : het opnieuw uitvoeren van het werk zelf (alleen gevolgschade is verzekerd)

Een verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid dient de beroepsactiviteiten van de zelfstandige/KMO zo ruim en precies mogelijk te omschrijven. Bovendien moeten de waarborgen afgestemd worden op de omvang van het bedrijf en de risico’s die het loopt tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden. Dergelijke polissen zijn dus dikwijls maatwerk.

HDB heeft een ruime ervaring op dit vlak. Wij onderhouden geregelde contacten met onze zelfstandige en KMO-klanten om ervoor te zorgen dat de verzekeringsmaatschappij op de hoogte blijft van wijzigingen in de activiteiten van het bedrijf.