Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid (afgekort BA) waarborgt de vergoeding van schade aan derden waarvoor een verzekerde persoon verantwoordelijk is. Een bekend voorbeeld is de verplichte autoverzekering : na een verkeersongeval zal de verzekeraar de schade aan derden vergoeden als de fout van de verzekerde bewezen is. Een andere bekende verzekering wordt in de volksmond “familiale verzekering” of gezinsverzekering genoemd. Deze waarborgt de vergoeding van schade aan derden veroorzaakt tijdens het privéleven van de verzekerde personen.  

Andere voorbeelden van personen die baat kunnen hebben bij een BA-verzekering  zijn :

  • Een werkgever voor schade veroorzaakt door personeelsleden of onderaannemer
  • De organisator van een evenement voor eventuele schade veroorzaakt door de vrijwillige helpers of de organisatie zelf
  • Een sportvereniging of school voor  schade berokkend door haar leden of leerlingen
  • Jagers
  • De syndicus of beheerder  van een gebouw
  • De eigenaar van een motorboot


Een speciale soort BA-verzekering vormen de contracten “beroepsaansprakelijkheid”. Deze polissen worden afgesloten door beoefenaars van vrije beroepen (medici en paramedici, architecten, ingenieurs,…), lesgevers, enz.  Deze verzekering waarborgt schade aan derden door een intellectuele fout (in een berekening, concept, instructie,…).

HDB biedt contracten aan van de meest courante verzekeraars. De prijs is daarbij belangrijk, maar evenzeer de aangeboden waarborgen.