Hospitalisatieverzekering

De kostprijs van de gezondheidszorg in ons land neemt almaar toe. Zo ook het aandeel in de kosten dat de patiënten zelf moeten betalen, na de tussenkomst van de mutualiteit. De nood aan een bijkomende verzekering is dan ook groot, wat verklaart waarom de hospitalisatieverzekering de voorbije tien jaar een hoge vlucht heeft genomen.

De klant die een hospitalisatieverzekering afsluit, kan kiezen uit een aantal waarborgen :

  • Verzekering van de verblijfs- en medische kosten tijdens een opname in een ziekenhuis
  • Verzekering van de opleg aan medische kosten tijdens een periode voor en na de opname
  • Verzekering van de medische kosten ten gevolge van een welbepaald aantal zware ziekten


Wij bieden contracten aan van de belangrijkste Belgische verzekeraars. De polissen zijn niet opzegbaar door de maatschappij, wel door de klant. Om de premie minder duur te maken, kan vooraf een franchise (per persoon per jaar) afgesproken worden.
Klanten die al een hospitalisatieverzekering hebben via hun werkgever kunnen een wachtverzekering afsluiten. Daardoor kunnen ze op latere leeftijd – als de verzekering via de werkgever wegvalt - opnieuw een volwaardig contract afsluiten voor een premie die berekend wordt op basis van de instapleeftijd.