Levensverzekering

“Levensverzekering” is een begrip dat verschillende soorten verzekeringen groepeert. Deze verzekeringen kunnen apart afgesloten worden of gecombineerd in één contract. De belangrijkste waarborgen zijn :

De opbouw van een kapitaal via een spaarformule, met of zonder gewaarborgde opbrengst en aangevuld met een jaarlijks toe te kennen deelname in de winst
De betaling van een vast bedrag bij het overlijden van de verzekerde persoon aan wie in de polis als begunstigde is opgenomen
De vrijstelling van premiebetaling als de verzekerde persoon werkongeschikt wordt door een ziekte of ongeval (na een beperkte wachttijd)
De betaling van een vooraf overeengekomen inkomen bij werkongeschiktheid door ziekte of ongeval

Levensverzekeringen worden dikwijls afgesloten om de premies af te trekken van het belastbaar inkomen. Dit is het geval bij pensioensparen en langetermijnsparen. Zelfstandigen kunnen premies betalen voor een Vrij Aanvullend Pensioen (afgekort VAPZ).

HDB biedt verzekeringen aan van de belangrijkste maatschappijen op de Belgische markt. Wij zoeken actief naar de laagste prijs voor de beste voorwaarden.