Ongevallenverzekering

Een ongeval is snel gebeurd en een verzekering kan de financiële gevolgen ervan verlichten. Een ongevallenverzekering is wat men noemt een “sommenverzekering” (hoewel sommige maatschappijen contracten aanbieden die beogen de werkelijke schade te vergoeden en daardoor meestal duurder zijn).

De verzekeringsmaatschappij zal de bedragen betalen die in het contract zijn overeengekomen, ongeacht de werkelijke schade van het slachtoffer.

De verzekerbare risico’s na een ongeval zijn :

  • Betaling van een vast bedrag bij overlijden
  • Betaling van een bedrag volgens een percentage blijvende invaliditeit
  • Vergoeding van een vast bedrag per dag verblijf in een ziekenhuis
  • Vergoeding van een vast bedrag per dag werkongeschiktheid (meestal na een wachttijd, bv. één week, en beperkt in de tijd, bv. maximaal één jaar)
  • Opleg aan medische kosten

Een ongevallenverzekering kan interessant zijn voor verschillende soorten klanten :

  • Een gezin met schoolgaande of sportieve kinderen kan kiezen voor een formule gezinsongevallen
  • Een zelfstandige kan zijn inkomen na een ongeval veilig stellen
  • Iemand kan ervoor kiezen alleen de verkeersongevallen te verzekeren
  • De organisator van een activiteit wil ongevallen van de bezoekers verzekeren
  • Een sportclub wenst een verzekering voor haar leden