Pensioenverzekeringen

Zelfstandigen kunnen buiten het gewone pensioensparen en het langetermijnsparen (contracten die ook opengesteld zijn voor loontrekkenden of mensen met een vervangingsinkomen) premies betalen voor een bijkomend zelfstandigenpensioen, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Deze vorm van sparen is zeer aantrekkelijk omdat de premies aftrekbaar zijn van de hoogste schijf van de inkomstenbelasting én aanleiding geven tot een korting op de bijdragen aan de sociale zekerheid. Het VAPZ wint dan ook stelselmatig aan populariteit.

Sommige medici of paramedici (geneesheren, tandartsen, kinesisten) die een tariefakkoord met het RIZIV hebben afgesloten, krijgen van het RIZIV een premie voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Desgewenst kunnen andere waarborgen (uitkering bij overlijden of werkongeschiktheid) met een deel van dit gratis budget onderschreven worden.

Pensioenverzekeringen kunnen ook afgesloten worden door een bedrijf (vennootschap). Zie hiervoor de uitleg onder “verzekeringen voor het personeel” en “verzekeringen voor de zaakvoerder”.

HDB biedt contracten aan van de bekendste Belgische pensioenverzekeraars. Polissen van bestaande klanten worden actief beheerd en opgevolgd.