Rechtsbijstand

Veel mensen ondervinden de waarde van een verzekering pas als ze zelf schade lijden. Alleen rijst de vraag dan : hoe bewijs je de schade en verhaal je ze op de verantwoordelijke partij? En minstens even belangrijk : wat zijn mijn rechten als schadelijder?


Een verzekering tegen rechtsbijstand is in dergelijke gevallen een welkome steun. De klant wordt op een onafhankelijke manier geadviseerd en de verzekeringsmaatschappij zal alle kosten (deurwaarder, advocaat, dokter, expert,…) maken om haar klant bij te staan.
De rechtsbijstand kan beperkt blijven tot ongevallen met de wagen of in het privéleven maar kan desgewenst uitgebreid worden.

Enkele voorbeelden :

 

  • Verdediging voor de rechtbank bij een inbreuk op de wegcode (zonder ongeval)
  • Verdediging bij een zware fout (dronkenschap, alcoholintoxicatie,…)
  • Bijstand bij contractuele discussies (met o.a. een garagist, verdeler van brandstof, autokeuring,…)
  • Administratieve geschillen
  • Consumentenrecht


HDB verkoopt polissen van onafhankelijke verzekeraars. De contracten kunnen één waarborg bevatten, maar dikwijls wordt gekozen voor voordelige pakketoplossingen.