Sparen met risico

Klanten die risico durven te nemen, kunnen hun geld beleggen in een contract “tak 23”. In een dergelijke polis wordt geen minimale opbrengst gewaarborgd. De spaarreserve wordt belegd in fondsen – variërend van laag tot zeer hoog risico - die in waarde kunnen stijgen of dalen. De klant kan het risico wel beperken door een buffer in te bouwen : als het verlies een bepaald niveau overschrijdt, wordt de belegging automatisch verkocht na enkele dagen.

De opbrengst van dit type belegging is niet onderworpen aan roerende voorheffing. De maatschappij kan wel uitstapkosten aanrekenen als bedragen opgevraagd worden gedurende een bepaalde periode (meestal drie tot vijf jaar) na het afsluiten van het contract.