Verzekeringen voor de zaakvoerder

Ook  de zelfstandige zaakvoerder kan binnen bepaalde grenzen verzekeringen afsluiten die als kosten geboekt mogen worden en voordelen voor hem/haar inhouden :

  • De opbouw van een bijkomend pensioen
  • De betaling van een bedrag aan de nabestaanden in geval van overlijden
  • Een inkomen bij werkongeschiktheid door ziekte of ongeval
  • De terugbetaling van de premies voor het aanvullend pensioen in geval van werkongeschiktheid door ziekte of ongeval


Als door het overlijden of de werkongeschiktheid van de zaakvoerder of een andere belangrijke persoon de vennootschap in financiële problemen zou dreigen te komen, kan het bedrijf een zgn. omzetverzekering afsluiten. Die waarborgt de betaling van een vooraf overeengekomen bedrag om lopende kosten (afbetalingen van leningen, huur, andere vaste kosten,…) op te vangen.