Verzekeringen voor het personeel

Deze worden ook “Employee Benefits” of “groepsverzekeringen” genoemd. De werkgever kan aan het personeel een aantal verzekeringen aanbieden als aanvulling op het loon :

  • Een spaarplan dat recht geeft op een aanvullend pensioen
  • De betaling van een geldsom aan de nabestaanden bij overlijden van het personeelslid
  • De betaling van een maandelijkse uitkering bij ziekte of ongeval, bovenop de vergoeding van de mutualiteit
  • De terugbetaling van de premies voor het pensioenplan bij afwezigheid door ziekte of ongeval
  • Een hospitalisatieverzekering


De werkgever kan een vaste bijdrage bepalen om één of meerdere waarborgen te financieren. Soms kan de werknemer het budget vrij aanwenden en binnen bepaalde grenzen zelf waarborgen kiezen. Dan spreken we van een “cafetariaplan”.

De premies vormen aftrekbare kosten voor het bedrijf. Ze vormen een interessant alternatief voor de loonkosten omdat de bijkomende kosten (taksen en bijdragen) veel beperkter zijn dan de werkgeversbijdragen op bezoldigingen.

HDB werkt samen met de bekendste verzekeraars van Employee Benefits. Als de klant dit wenst, kunnen de opvolging en het beheer via een beveiligde internettoepassing gebeuren.