Woonkrediet

Voor de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed wordt meestal een hypothecaire lening afgesloten. Daarbij legt de kredietinstelling als waarborg een hypotheek  op het pand. De leningsakte wordt ondertekend bij een notaris. De hypotheek geldt gedurende 30 jaar, ongeacht de periode waarin het krediet moet terugbetaald worden.

Het ondertekenen van een kredietopening i.p.v. een klassieke hypothecaire lening biedt voordelen. De klant kan reeds terugbetaald kapitaal opnieuw ontlenen zonder nogmaals notariskosten te moeten betalen als aan enkele voorwaarden is voldaan :

  • Het einde van de afbetaling van het nieuwe krediet valt binnen de lopende hypotheek
  • Het nieuwe krediet dient voor bewezen kosten m.b.t. onroerend goed
  • De ontlener moet voldoende inkomsten bewijzen om het krediet zonder problemen te kunnen afbetalen

HDB biedt hypothecaire kredieten aan van verschillende instellingen. De kostprijs van de woning- en schuldsaldoverzekering speelt mee bij de keuze van een gepast krediet.